Connect target timeout – connect timeout, proxyIP: 223.90.41.77, entranceIP: 125.77.162.4:20024, target: Sg. Baie.cn :3000 khi nào thì Internet có thể mua xổ số: viễn cảnh năm 2018

3.1, rõ ràng và phát triển các quy định và chính sách

Đối với ngành công nghiệp xổ số Internet, các quy định rõ ràng là nền tảng của sự phát triển sức khỏe. Hiện nay, bởi vì các quy định không rõ ràng và thiếu vắng, dẫn đến sự hỗn loạn trong ngành công nghiệp. Năm 2018, chúng tôi hy vọng chính phủ có thể đưa ra các quy định rõ ràng hơn, điều chỉnh ngành công nghiệp xổ số Internet, xác định vị trí hợp pháp của nó, và phát triển các tiêu chuẩn hoạt động phù hợp và các phương pháp quản lý.

Xổ số Internet hoạt động không thể thiếu sự bảo đảm an ninh và công bằng. Trong lĩnh vực an ninh mạng, cần phải củng cố các phương tiện kỹ thuật để bảo vệ an ninh thông tin người dùng và tiền bạc. Về mặt công bằng, cần phải thiết lập một cơ chế quản lý hoàn hảo để đảm bảo kết quả xổ số xổ số là công bằng, công bằng và công khai. Ngoài ra, quản lý dữ liệu, ghi chép giao dịch và các khía cạnh khác của trò xổ số trực tuyến cũng cần phải có các quy định nghiêm ngặt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dùng.

3, bảo vệ lợi ích của các cửa hàng xổ số thực

Sự phát triển của xổ số Internet chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các cửa hàng xổ số thực. Vì vậy, trong khi phát triển xổ số Internet, cần phải xem xét lợi ích của các cửa hàng xổ số thực. Chính phủ nên có chính sách tương ứng, một số hỗ trợ cho các cửa hàng xổ số thực, chẳng hạn như giảm thuế, cung cấp đào tạo, và như vậy, để giúp các cửa hàng xổ số thực đối phó với sự cạnh tranh của xổ số Internet.