cạo âm nhạc chiến thắng giải thưởng trực tuyến như thế nào?

Lối đi trao đổi giải thưởng trực tuyến

Giải xổ số trực tuyến chủ yếu là thông qua các trang web chính thức hoặc các ứng dụng điện thoại được chỉ định bởi các cơ quan phát hành xổ số. Bạn có thể trao đổi giải thưởng trên mạng bằng những bước sau:

Vào trang web chính thức hoặc tải ứng dụng điện thoại.

Đăng ký và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Hãy nhập mã phiên bản vé cào hoặc quét mã qr trên vé cào.

Xác nhận số tiền và cách trao giải.

yêu cầu trao giải

Giải thưởng trực tuyến cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Vé cào nguyên vẹn, không sửa đổi hay giả mạo.

Mật mã hoặc mã qr rõ ràng.

Số tiền trong giới hạn vé số trực tuyến của tổ chức xổ số.

cách trao đổi giải thưởng

Giải thưởng trực tuyến có thể được trao đổi bằng:

Chuyển khoản ngân hàng: chuyển số tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng bạn chỉ định.

Ví điện tử: chuyển số tiền trao đổi vào tài khoản ví điện tử của bạn.

Nhận tiền mặt: nhận tiền mặt tại cửa hàng được chỉ định.

lưu ý

Khi trao giải trên mạng, hãy lưu ý những điều sau:

Để bảo vệ thông tin về việc trao đổi giải thưởng của anh khỏi bị rò rỉ.

Lưu ý rằng thời gian trao giải sẽ bị hủy bỏ.

Nếu số tiền trao đổi cao hơn, chúng tôi đề nghị đi đến các trung tâm trao đổi dưới đường.

Giữ vé cào như một giấy chứng nhận.

nhãn:

cào

Trao đổi trực tuyến

Xổ số xổ số\nTrao đổi tiền

Lưu ý trao giải