bóng hai màu trên Internet trong bao lâu?

Vòng bán vé trực tuyến là 60 ngày tự nhiên, tính từ ngày xổ số. Nếu quá hạn không trả tiền, sẽ bị coi là từ bỏ và tiền thưởng sẽ được trả lại cho ngân khố.

tiền thưởng đã hết hạn làm gì?

Giải thưởng hai màu đã hết hạn sẽ được thu hồi bởi trung tâm quản lý xổ số của cơ quan quản lý thể thao quốc gia để tài trợ cho sự phát triển của thể thao, phúc lợi xã hội, vv.

làm thế nào để tránh việc trao đổi giải thưởng?

Để tránh việc trao giải quá hạn, chúng tôi đề nghị trao giải càng sớm càng tốt. Đây là cách để tránh việc trao đổi giải thưởng

Kiểm tra xổ số: nên kiểm tra số xổ số ngay sau khi xổ số, nếu bạn giành chiến thắng, xin vui lòng ngay sau khi giải thưởng.

Ghi thời gian trao giải: ngày khai trương là ngày bắt đầu trao giải, hãy ghi ngày bắt đầu và ngày cuối cùng để tránh bị lãng quên.

Nhiều kênh trao đổi: bóng màu có thể được trao đổi qua các cửa hàng vật lý và các kênh trực tuyến, khuyến cáo nhiều kênh để sử dụng trong trường hợp.

Giữ xổ số: xổ số là giấy chứng nhận vé, nên được giữ cẩn thận để tránh bị mất hoặc bị hư hại.

lời nhắc nhở thân mật

Giải thưởng hai màu sắc hạn hạn là 60 ngày tự nhiên, xin vui lòng nhận được giải thưởng của người thắng cuộc trong thời gian không hết hạn. Nếu quá hạn, tiền thưởng sẽ được trả lại cho ngân khố. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến các cơ quan phát xổ số hoặc trung tâm quản lý xổ số của cơ quan quản lý thể thao quốc gia.

Nhãn: hai màu sắc, trao đổi tiền thưởng trực tuyến, thời hạn trao đổi, tiền thưởng hết hạn, lợi ích xã hội, thể thao phát triển