nghiện chơi xổ số trên mạng: người cờ bạc mất nhiều tiền

Đối với nhiều người, chơi xổ số trên mạng là một hình thức giải trí hoặc giải trí. Đối với một số người, nó có thể trở thành một sự nghiện ngập, dẫn đến một thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

nguy hiểm của nghiện

Nghiện chơi xổ số trên mạng có thể nguy hiểm. Sự nghiện ngập này có thể dẫn đến những khó khăn kinh tế nghiêm trọng, vì người cờ bạc có thể đặt tiền tiết kiệm, mượn tiền hoặc bán tài sản để duy trì thói quen.

trường hợp mất mát

Những người chơi xổ số trực tuyến mất rất nhiều tiền có rất nhiều trường hợp. Một người đàn ông tên John đã báo cáo rằng ông đã thua hơn 100.000 đô trong trò xổ số trên mạng. Anh ta cũng nói nghiện ngập đã khiến anh ta thất nghiệp và gia đình tan vỡ.

tìm sự giúp đỡhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/fb31733d40a8a884?.png”/>

đề phòng

Điều quan trọng là phải có biện pháp phòng ngừa để không bị nghiện chơi xổ số trên mạng. Những biện pháp như lập ngân sách, giới hạn thời gian chơi xổ số và hạn chế số tiền bị mất.

kết luận

Nghiện chơi xổ số trên mạng có thể là một mối nguy hiểm nghiêm trọng. Việc tìm sự giúp đỡ rất quan trọng nếu bạn hay ai đó bạn biết đang chống lại sự nghiện ngập này. Điều quan trọng là phải có biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa sự phát triển của nghiện.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ về nghiện cờ bạc, đây là một số nguồn:

Ủy ban cờ bạc quốc gia (1-800-522-4700)

Trung tâm hỗ trợ cờ bạc quốc gia (1-800-522-4700)

Cờ bạc vô danh (1-855-323-7711)