tại SAO thông tin về người thắng xổ số trên mạng

Với sự phát triển của Internet, ngày càng nhiều người mua vé số trên mạng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta nghe nói về một số người thắng giải trên mạng, nhưng thông tin cá nhân của họ không được biết đến. Vậy tại SAO thông tin về người thắng xổ số trên mạng lại được bảo vệ?

bảo vệ riêng tư

Trước hết, những người mua vé số trực tuyến cũng có quyền bảo vệ riêng tư của mình như những người mua vé số ở các cửa hàng vật lý truyền thống. Thông tin cá nhân được cung cấp khi mua xổ số, bao gồm tên, số id, vân vân, là thông tin nhạy cảm. Để bảo vệ quyền riêng tư của người mua vé, các cơ quan sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của người thắng cuộc.

bảo vệ bí mật thương mại của tổ chức xổ số\nVà cuối cùng, các tổ chức xổ số cũng có bí mật thương mại riêng để bảo vệ. Nếu thông tin về người thắng được công bố, nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, các tổ chức xổ số khác có thể nghiên cứu và phân tích thị trường thông qua thông tin về người thắng cuộc để hiểu được hoạt động của đối thủ và quy mô thị trường.