tình trạng pháp lý của xổ số trực tuyến

Theo quy định quản lý xổ số của trung quốc, chỉ có xổ số phúc lợi xã hội trung quốc và xổ số thể thao trung quốc là xổ số hợp pháp. Mọi hình thức xổ số đều bất hợp pháp. Xổ số trực tuyến không được chính thức công nhận, do đó nó là một trong những xổ số bất hợp pháp.

rủi ro của việc mua vé online

Nhãn: mua vé trực tuyến, xổ số bất hợp pháp, hậu quả pháp luật, rủi ro, bảo vệ thông tin cá nhân\”