vé số trực tuyến loại bỏ những gì bạn có nghĩa là

Sau khi mua vé số trên mạng, một số người chọn rút tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của họ. Nhưng đôi khi đơn rút tiền bị bác bỏ và không ai biết ý nghĩa của nó.

không đầy đủ thông tin

Nếu bạn không cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản khi nộp đơn rút tiền, ngân hàng hoặc trang web xổ số có thể từ chối đơn xin của bạn. Trong trường hợp này, bạn cần phải đăng ký lại và đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác được cung cấp.

Không có đủ số dư trong tài khoản

Đơn rút tiền cũng bị từ chối nếu không có đủ số dư trong tài khoản ngân hàng hay ví điện tử để trả tiền thắng xổ số. Anh phải đảm bảo tài khoản có đủ số dư để trả tiền thưởng.

quy định của trang xổ số đã thay đổi

Các trang web xổ số đôi khi thay đổi quy định rút tiền khiến đơn rút tiền trước đó bị từ chối. Trong trường hợp này, bạn cần đọc kỹ các quy định của trang xổ số và đảm bảo rằng đơn rút tiền của bạn phù hợp với các quy định mới nhất.

Nhãn: vé số trực tuyến, rút tiền bị bác bỏ, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, trang web xổ số\”